Marka Hakkına Tecavüz (İhlal) Durumları

Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetler ile ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılarak marka hakkının ihlali,

Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bunun sonucunda halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması ile markanın ihlal edilmesi,

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edilecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması ile marka hakkının ihlali.

Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmüne göre yasaklanabilir:

İşaretin mal veya ambalajı üzerinde kullanılması,

İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stok yapılması, teslim edileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerini sunması,

İşareti taşıyan malın ihracatı veya ithalatı,

İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

Markanızın Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…