Marka Tesciline Red İçin Mutlak Nedenler

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek benzerlikte olan markalar,

Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmayı münhasıran veya esas unsur olarak içermekte olan markalar,

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılmakta olan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içermekte olan markalar,

Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya o mala asli değerini veren şekli içermekte olan işaretler,

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak nitelikte olan markalar,

Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi ‘nin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek nitelikte olan markalar,

Paris Sözleşmesi ‘nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi değerler, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içermekte olan markalar,

Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi ‘nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar,

Dini değerleri ve dini sembolleri içermekte olan markalar,

Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı unsurlar taşıyan markalar.

Marka tesciline red kararı için mutlak nedenlerdir.

Markanızın Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…