Kaç Çeşit Marka Vardır?

Ortak Marka;
Üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işaretlerdir. Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar.

Garanti Markası;
Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

Ticaret Markası;
Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malların, başka işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir.

Hizmet Markası;
Bir işletmenin sunduğu hizmetlerin diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir.

Markanızın Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…