Faydalı Model Sınıfına Girmeyen Buluşlar

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,

Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,

Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. (Usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler)

Faydalı Model Tesciliniz İçin Tıklayınız…