Marka Tescil Aşaması Süreci

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka tescil başvurusu, Türk Patent tarafından 5-6 ay gibi bir süreliğine İnceleme ve Değerlendirmeye tabi tutulur. İnceleme ve Değerlendirme kararının olumlu çıkması durumunda marka, tescil edileceği yönünde 3 ay süresince üçüncü şahısların dikkatine olacak şekilde ilan edilir. Bu zaman içerisinde itiraz edilmemiş olan markalar, tescil işlemlerinin marka sahibi ve/veya vekili tarafından tamamlanması koşulu ile Türk Patent tarafından kesin olarak kabul edilerek, yaklaşık 9-11 ay sonra marka tescil belgesi düzenlenmektedir.

Askı (ilan) süresi içerisinde itiraz edilen markalar ise, Enstitü tarafından incelenir ve itirazın kısmen ve/veya tamamen kabulüne ve/veya reddine karar verilir. Yapılan itiraz marka tescil sürecini 4-6 ay daha uzatmaktadır. Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından çıkartılan itiraz sonucunun kararına tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde taraflarca ikinci kez itiraz etme hakkı mevcut olup, yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından karara bağlanır. Bu süreç ise yaklaşık 6-8 ay sürmektedir. Kurul kararı nihai bir karar olup, kararın tebliği tarihinden itibaren 2 ay içerisinde taraflarca mahkemeye, kararın iptali davası açılabilmektedir.

Görüldüğü üzere, markanın başvurusundan başlayıp 2 kez itiraz durumu ile karşılaşılması durumunda, marka hakkındaki kesin kararın çıkması yaklaşık olarak 24 ay sürmektedir.

Markanızın Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…