İncelemesiz Patent Tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan patent başvuruları, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli belgelerin sunulması ile ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı gönderir. Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunmasının ardından, patent dosyası seçilen araştırma kuruluşuna gönderilir.

Araştırma kuruluşundan gelen rapor başvuru sahibine Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile iletilmektedir ve sistem tercihi sorulmaktadır. Raporda her hangi bir olumsuzluk olmaması yada olumsuzluğa rastlanmış olması durumunda başvuru sahibi, inceleme talep etmeyerek sistem tercihini İncelemesiz Patent yönünde tercih edebilir. Böyle bir tercih de kendisine 7 yıllığına koruma altına alınan İncelemesiz Patent Belgesi verilir. 7 yıl içinde başvuru sahibi ve/veya 3. şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilmektedir.

İncelemesiz Patent Belgesinin alınmasına kadar süren bu süreç; başvuru sahibinin seçeceği araştırma kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içerisinde gelişen durumlara göre değişiklik gösterir.

Bu süreç içinde Türk Patent ve Marka Kurumu, patenti 3. şahısların dikkatine itiraz için 6 ay süreliğine ilan etmektedir. İncelemesiz Patent Belgesi nin verilmesinden sonra ise, patentin verildiğine ilişkin 1 aylık yayın yapılır.

Alınan patent, buluşu sadece Türkiye sınırları içerisinde korumaktadır. Uluslararası platformda da tescil istenmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren (varsa rüçhan tarihinden itibaren) 1 yıl içerisinde seçilen ülkelerde başvuru yapılabilmektedir. PCT ve EPO patent başvuruları için lütfen Uluslararası Patent Tescili bölümünü inceleyebilirsiniz.

Patent Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…