Marka İtirazı Nedir

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde iki ayrı itiraz şekli bulunur. Bunlar;

1-) Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz:

Aylık olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan ve tescil edileceği bildirilen markalara ait tüm bilgilerin yer aldığı Marka Bültenindeki markalara yapılan ilana itirazlardır. İtiraz, daha önce tescil edilmiş ve/veya tescil için başvurusu yapılmış yada eskiye dayalı kullanımları ve/veya buna benzer, marka üzerindeki hakları bulunan tüm firmaların/kişilerin kendilerini ilgilendiren ilan aşamasındaki aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bu markalara itiraz etme şekline denilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı, tescil için başvurusu yapılan tüm markaları, tescil edilebilme kriterlerini içeren 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesine istinaden incelemekte ve bu kriterlere uygun olan markaları tescili talep edilen ürünler/hizmetler için tamamen yada kısmen kabul ederek Resmi Marka Bültenlerinde yayınlanmaktadır.

Tescilli marka sahipleri, tescilli yada daha önce başvurdukları bu markalarını korumak için, her ay yayınlanan Marka Bültenlerini takip ederek markaları ile aynı yada benzer olanlarını tespit ederek itiraz etme hakkına sahiptirler. Ancak marka sahiplerinin bu takibi her ay yapmaları fazlasıyla zordur.

Tespiti yapıyor olsalar dahi, itiraz işlemini gerçekleştirmek ve bu hususla ilgilenmek profesyonellik isteyen bir çalışmadır. Bu nedenle marka sahibi müvekkillerimizin haklarının ihlal edilmemesi için MTP Marka ve Patent Tescil Ofisi olarak bizler, sadece tescil ve itiraz işlemini yürütmekle kalmayıp, süresiz olarak benzer marka takiplerini yapmakta ve müvekkillerimizi zor duruma düşürme ihtimali bulunan benzer markaları tespit ederek kendilerine bildirilmektedir.

2-) Türk Patent Tarafından Alınan Kararlara İtiraz:

a-) İlana yapılan itirazların Markalar Dairesi Başkanlığınca reddedilmesi durumu söz konusudur. İtirazın reddine ait alınan kararın tebliği tarihinden itibaren 2 ay içinde ikinci kez itiraz edilmesi söz konusu olup, bu itiraz şekli Karara İtiraz olarak gerçekleştirilmektedir.

b-) Marka başvuruları ilk incelemedeki 7. maddeye veya ilan aşamasında gelebilecek itirazlar neticesinde 8.maddeye istinaden reddedilebilir. Bu tip red kararlarına da yine itirazın reddine ilişkin alınan kararın tebliği tarihinden itibaren 2 ay içinde ikinci kez itiraz yapılabilmektedir. Yapılması muhtemel bu itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilecek yada reddedilecektir. YİDK tarafından verilen bu kararlar nihai kararlar olup, itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu kararlara, kararın alınış tarihinden itibaren 2 ay içinde, kararın iptali davası açılabilmektedir.

Marka İtiraz İşlemleri ile ilgili detaylı bilgi için İletişim Formunu doldurabilir yada sorularınız için merkez ofisimizle irtibata geçebilirsiniz. 0312 231 17 77

Markanızın Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…