Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi; tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Hizmet Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, ilgili hizmet yerinin uygunluğunun tespit edilmesi ve onanması durumunda kuruluşlara verilen bu belgeye, Hizmet Yeterlilik Belgesi denmektedir.

Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki TSE-HYB marka işaretini kullanabilmektedirler.

tse_hyb