Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu olan bakım, onarım hizmetleri için, firmanın ünvan ve merkez adresine göre düzenlenen belgeye denilir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri 2 yıl geçerlidir.

Teknik Servis Kurulum Aşaması;
Satışlardan sonra, montaj, bakım ve onarım gibi hizmetler için, Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip firmalarla, teknik servis anlaşması yapılarak, servislerin kurulması gereklidir.

Servis Sözleşmesi;
Teknik Servis Sözleşmesi, servisin mahiyeti ve servisin verileceği bölgelere göre değişken olduğu için, ürüne göre teklif tarafımızdan ayrıca verilecektir.

Servis Sözleşmelerinin Yeterlilik Süreleri;
Servis sözleşmeleri 1 yıl geçerlidir. Sözleşmelerin her yıl yenilenerek Türk Standartları Enstitüsü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Böylelikle, sözleşme yapılan servisler ile sözleşme süreleri yasal olarak 1 yıl daha uzatılmış olmaktadır.