Tasarım Hakkına Tecavüz

Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icap da bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolamak, elde bulundurmak,

Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,

Yukarıdaki her iki madde de yazılı eylemlere iştirak ve/veya yardım etmek veya bunları teşvik etmek yada hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını ve/veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak, gibi durumların tamamı gasp niteliğindedir.

Tasarım Tescil İşlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için İletişim Formunu doldurabilir yada sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77

Tasarım Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…