Organik Gübre Lisans ve Tescili

Organik Gübre Lisansı ve Tescili Nedir?

Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, canlılara ait (bitki, hayvan vb) atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanmış ürünlerdir.

Organik Gübre, yüksek organik madde içeriğiyle, sentetik gübre kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin tersine döndürülmesinde ve toprakların veriminin artırılmasında kullanılacak çok önemli bir araç niteliğindedir. Yıllardır kimyasal gübrelerin kullanımı verimi artırmanın yanında, toprakta yorgunluğa ve canlılığın azalmasına sebep olmuştur.

Bu durum ne yazık ki, topraklarımızın çoraklaşmasını hızlandırmaktadır. Toprakta su ve oksijeni tutan, besin maddelerini absorbe eden, mikro-organizma faaliyetini hızlandıran en önemli etmen organik maddelerdir. Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını ortadan kaldırmakla birlikte, yetiştirilen ve insanın tüketimine sunulan tarım ürünlerinin sağlık açısından yine insana getireceği faydalar bakımından çok önemlidir.

Organik Gübre Nerelerde Kullanılır?

Tarımsal alanlarda kullanılır.

Organik Gübre Üretim İzni, Organik Gübre Lisansı, İthalatçı, Fason Üretici, Dağıtıcı Belgeleri Nereden ve Nasıl Alınır?

Organik gübre ürünleri üreten, ithal eden, fason yaptıran firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacıyla 30 gün içerisinde Organik Gübre Lisans Belgesi, üreterek veya ithal ederek piyasaya sunduğu her bir ürün içinse, Organik Gübre Tescil Belgesi almakla yükümlüdür. Bu izne bağlı belgeler, profesyonel anlamda deneyimli uzman kadromuz aracılığıyla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan onaylı olarak alınmaktadır. Organik Gübre Lisans Belgesi ve Organik Gübre Tescil Belgesi örnekleri için tıklayınız.

Organik Gübre Lisansı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler;

– İl Tarım Müdürlüğü’nün Uygunluk Görüşü,
– Fason Üretim Sözleşmesi (fason üreticiler için geçerlidir.),
– Gümrük Giriş Beyannamesi,
– Analiz Sertifkası,
– Vergi Levhası Muhasebeci Tarafından Aslının Aynıdır Onaylı,
– Faaliyet Belgesi,
– Vekaletname (ektedir).

Organik Gübre Üretimi, İthalatı, İhracatı ile İlgili Gerekli Bilgi ve Belgeler;

– Ürüne ait Analiz Sertifikası,
– İl Müdürlüğünden Alınacak Olan İthalat Uygunluk Belgesi Fotokopisi (ithalatçılar için geçerlidir.),
– Fason Üretim Sözleşmesi (fason üreticiler için geçerlidir.),
– Gümrük Giriş Beyannamesi (İthalatçılar için geçerlidir.)
– Etiket,
– Taahhütname.