Kimyevi Gübre Lisans ve Tescil

Kimyevi Gübre Nedir?

Bitkilerin gelişmesini artırmak, ürün miktarını çoğaltmak ve niteliklerini iyileştirmek amacı ile toprağa ve bitkiye uygulanan, içerisinde bir veya birçok bitki besin maddesini bir arada bulunduran bileşiklere gübre denmektedir.

Bitkiler, büyüme ve yaşamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi elementlere ihtiyaç duymaktadır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir.

Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve kemikler olmuştur.

Bugün doğal ve yapay gübrelerin her ikisi de değişik şekillerde elde edilmektedir. Bitkinin beslenmesi öncelikle yapay (mineral ya da ticari) gübre dediğimiz azot, fosfor ve potasyum tarafından sağlanır. Genellikle yapay gübrelerin ihtiva ettiği besin, azot (N), fosfor penta oksit (P2O5) ve potas (K2O) olarak ifade edilmektedir. Yapay gübrelerin ticari ambalajlarında bir veya daha fazla madde bulunur.

Karışık gübrelerin bileşimi çoğunlukla gübre ambalajlarının üzerindeki bir seri numara ile belirtilir. İlk sayı azotun yüzdesini, ikincisi fosfor penta oksidin yüzdesini ve üçüncüsü de potasın yüzdesini belirtir. Böylece 5-10-10 şeklinde işaretlenmiş bir karışık gübre %5 azot, %10 fosfor penta oksit ve %10 potas ihtiva etmektedir.

Bitkinin beslenmesi; bitkiler, karbon, hidrojen ve oksijeni, hava ve sudan; diğer bütün besinleri ise topraktan temin ederler. Bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu besinler, kalsiyum, azot, fosfor, magnezyum, potasyum ve kükürttür. Bu elementlerden genellikle hektar başına 11.2 kg’dan 440 kg’a kadar gerekir. Bitkilerin daha az ihtiyaç duyduğu besinler ise, bor, klorür, bakır, demir, manganez, molibden ve çinkodur. Bunlardan molibdene hektar başına 15 gr. demir, 700 gram ise mangana ihtiyaç vardır.

Kaç Çeşit Gübre Vardır?

İçerisindeki bitki besin maddeleri çeşidine göre;

1. Azotlu gübreler
2. Fosforlu gübreler
3. Potasyumlu gübreler
4. Kompoze gübreler

olmak üzere gübreler 4 sınıfa ayrılır.

Azotlu Gübreler:

Amonyum Sülfat; amonyum sülfat, beyaz renklidir ve toz şekere benzediği için halk arasında şeker gübre olarak da bilinir. Kimi zaman açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkli de olabilir. Terkibinde %21 azot bulunan amonyum sülfat, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa asitlenme yapabilir. Bu nedenle amonyum sülfat yerine amonyum nitrat kullanılmalıdır.

Amonyum Nitrat: Amonyum nitrat, kireç ihtiva eder ve 100 kilosunda 20 ile 26 kg arasında saf azot vardır.

Üre: Azotlu gübrelerden üre, içerisinde en fazla azot bulunduran gübredir ve 100 kg. da 45-46 kilo saf azot bulunur.

Özellikleri;

– Suda tamamen erir,
– Beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir,
– Üre bütün bitkilere rahatlıkla uygulanır,
– Sonbahar ve ilkbahar gübrelemelerinde, bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir,
– Ürenin fazlaca verilmesi gerektiği durumlarda, verilecek miktar birkaç kısma bölünerek uygulanmalıdır.

Fosforlu Gübreler:

Süper Fosfat: Süper fosfat danecikler halinde yani granül görünümdedir. Açık gri veya boz renkli olan süper fosfat içerisinde yüzde 16-18 oranında suda eriyebilen fosfor asidi bulunmaktadır.

Triple Süper Fosfat: Fosforlu gübrenin diğer bir çeşidi de triple süper fosfattır. 100 kilogramında 43-46 kilo arasında fosfor asidi vardır. Kirli beyaz veya gri tanecikler halindedir. Uzun süre rutubetli yerlerde saklandığında su çekerek topaklaşırlar. Eğer topaklaşmış ise bu kesekler kırılarak kullanılabilir.

Potasyumlu Gübreler:

Ticaret gübrelerinin potasyum içerenleri de iki adetten oluşmakta olup, bunlar;

– Potasyum Sülfat ve
– Potasyum Nitrat tır.

Yurdumuz toprakları genelde potasyum bakımından yeterli durumda olduğundan, potaslı gübre tüketimi de sınırlıdır. Potasyum Sülfat, % 48-52 oranında potasyum bitki besin maddesi içermektedir. Potasyum Nitrat ise, % 46 oranında potasyum bitki besin maddesi içermektedir.

Potasyumlu gübreler ancak, toprak analizi yaptırıldıktan sonra verilen tahlil sonuçlarına göre ihtiyacı olan yerlerde uygun miktarlarda kullanılmalıdır.

Kompoze Gübreler:

Kompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulundururlar. Kompoze gübrelerin içerisindeki bitki besin maddeleri, azot, fosfor ve potasyumdur. Bunlar sırasına göre, yüzde olarak ifade edilmektedir.

Örneğin; 15-15-15 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo da potasyum oksit olduğu anlamına gelir.

Diamonyum Fosfat:

Diamonyum Fosfat, azot ve fosfor gibi iki önemli bitki besin maddesini içerir. Koyu gri veya kirli beyaz renkli danecikler halindedir ve içerisinde her bir kilo azota karşılık, yaklaşık 3 kg fosfor bulunur. Bütün bitkilerde kullanıma uygundur. Diamonyum Fosfatın 100 kilosunda yaklaşık olarak 65-70 kg saf bitki besin maddesi vardır. Gri-kahverengi granüller halindedir ve uygun şartlarda uzun süre saklanarak her türlü toprakta uygulanabilir.

Örneğin; 20-20-0 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında 20 kilo saf azot, 20 kilo fosfor var, potasyum ise yok demektir.

Kimyevi Gübre Nerelerde Kullanılır?

Bitkisel üretimin ve çiftçilerin gelirlerinin artırılabilmesinin verimliliğin artırılmasına bağlı olduğu, verimliliğin geliştirilmesinde ise en etkin yollardan birisinin doğru gübre kullanımı olduğu bilinen bir gerçektir. Tarımsal olarak değerlendirilebilen her türlü alanda kimyevi gübreler kullanılabilir.

Kimyevi Gübre Üretim İzni, Kimyevi Gübre Lisansı, İthalatçı, Fason Üretici, Dağıtıcı Belgeleri Nereden ve Nasıl Alınır?

Kimyevi gübre ürünleri üreten, ithal eden, fason yaptıran firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacıyla 30 gün içerisinde Kimyevi Gübre Lisans Belgesi, üreterek veya ithal ederek piyasaya sunduğu her bir ürün içinse, Kimyevi Gübre Tescil Belgesi almakla zorunludur. Bu izne bağlı belgeler, profesyonel anlamda deneyimli uzman kadromuz aracılığıyla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan onaylı olarak alınmaktadır. Kimyevi Gübre Lisans Belgesi ve Kimyevi Gübre Tescil Belgesi örnekleri için tıklayınız.

Kimyevi Gübre Lisansı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler;

– İl Tarım Müdürlüğü’nün Uygunluk Görüşü,
– Fason Üretim Sözleşmesi (fason üreticiler için geçerlidir.),
– Gümrük Giriş Beyannamesi,
– Analiz Sertifkası,
– Vergi Levhası (Muhasebeci Tarafından Aslının Aynıdır Onaylı),
– Faaliyet Belgesi,
– Vekaletname (ektedir).

Kimyevi Gübre Üretimi, İthalatı, İhracatı ile İlgili Gerekli Bilgi ve Belgeler;

– Ürüne ait Analiz Sertifikası,
– İl Müdürlüğünden Alınacak İthalat Uygunluk Belgesi Fotokopisi (ithalatçılar için geçerlidir),
– Fason Üretim Sözleşmesi (Fason üreticiler için geçerlidir),
– Gümrük Giriş Beyannamesi (İthalatçılar için geçerlidir)
– Etiket,
– Taahhütname.