Patent Sınıfına Girmeyen Buluşlar Nelerdir?

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,

Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,

Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri,

Yukarıda bahsi geçen konulardan bazıları için telif hakkı alınmaktadır. Lütfen Telif Hakkı bölümünü inceleyiniz.

(Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz)

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

* Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,

* Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine ait buluşlar patent verilerek korunamaz.

Patent Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…