İncelemeli Patent Tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan patent başvuruları, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli belgelerin sunulması ile ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı göndermektedir.
Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunmasının ardından, patent dosyası seçilen araştırma kuruluşuna gönderilmektedir.

Araştırma kuruluşundan gelen rapor başvuru sahibine Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla iletilir ve sistem tercihi sorulur. Raporda her hangi bir olumsuzluk olmaması yada olumsuzluklar varsa başvuru sahibi tarafından değiştirilmesi ile birlikte yeni düzenlenen tarifname ve istemlerle birlikte bu kez aynı veya farklı bir kuruluşa inceleme dosyası Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla inceleme için gönderilmektedir.

İnceleme kuruluşu tarafından gelen İnceleme Raporu neticesinde olumlu olması halinde buluşa İncelemeli Patent verilir. Yine olumsuzluğun giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda ise, başvuru sahibinin 2. ve hatta 3. kez inceleme için revize edilmiş yeni dosyayı yine Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla gönderme hakkı vardır. Olumlu olarak dosyanın düzeltilmesi durumunda inceleme kuruluşunun onayı ile İncelemeli Patent Belgesi verilmektedir.

İncelemeli patent belgesinin alınmasına kadar süren bu süreç; başvuru sahibinin seçeceği araştırma/inceleme kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bu süreç içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu, patenti 3. şahısların dikkatine itiraz için 6 ay süreliğine ilan etmektedir. İncelemeli Patent Belgesinin verilmesinden sonra ise, patentin verildiğine ilişkin 1 aylık yayın yapılır.

Alınan patent, buluşu sadece Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır. Uluslararası platformda da tescil istenmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren (varsa rüçhan tarihinden itibaren) 1 yıl içerisinde seçilen ülkelerde başvuru yapılabilmektedir. PCT ve EPO patent başvuruları için Uluslararası Patent Tescili bölümünü inceleyebilirsiniz.

Patent Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…