Marka Nedir?

Marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması  koşuluyla, kişi adları dahil olmak üzere, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçiminden oluşan işaretlerdir.

Bir marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil edilebilmektedir. Bu durumda mal veya ambalajın kendisi marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

Firmaların kuruluşları esnasında Ticaret Siciline/Odalarına ünvanlarını tescil ettirmeleri Markalarının da Tescil edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı ve/veya benzer ticaret ünvanı ile bir çok firma küçük farklılıkla yapılan eklentilerle firma ünvanlarını ilgili Sicile/Odaya tescil ettirebilmektedir. Marka Tescilindeki yetkili tek kurum TÜRK PATENT ve MARKA Kurumu’dur.

Markanızın Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…