Blog

Marka Tescil İşlemlerinde Sunulması Gerekmekte Olan Vekaletnamelere İlişkin Duyuru

Posted on: 1 Haz 2013
no comments

30 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik ile Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Tags: , ,