Blog

İsim Hakkı Nasıl Alınır

Posted on: 27 Eki 2016
no comments
isim-hakki

Ticari alanda ve kamuoyunda sıkça duyulan bir terim olan isim hakkının hukuki terimi marka tescili’dir. Bu marka tescili sizin ticari kimliğinizdir. İsim hakkı olarak bahsedilen konu şahsınız adına ya da firmanızın üretmiş olduğu ürünler veya vermiş olduğunuz hizmetler üzerindeki bir ismin istenirse logonuzla birlikte marka tesciliyle korunmasıdır.

Ayrıca başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan bir markayı, kiralayabilir ya da markanın mülkiyetini devir yoluyla satın alarak söz konusu markanın isim hakkını alabilirsiniz.

Şahıslar, ad ve soyadlarını korumak içinde marka tescil başvurusu yaparak koruma altına alabilmektedir.

İsim hakkını ancak marka tescili yaptırarak koruma altına alabilir ve 10 yılda bir yenileme yapmak koşuluyla süresiz bu hakkı elinizde bulundurabilirsiniz.

 İsim Hakkı Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

  • Marka Başvuru Formunu marka sahibi tarafından doldurulacaktır.
  • Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
  • Belirlediğiniz bir marka örneği.
  • Vekaletname sadece firma kaşesi yapılması, adı-soyadı yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. (noter tasdiki gerekmez)

İsim Hakkı Alma konusunda 0.312 231 17 77 nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Tags: , , , , , , ,