Archive

Tag Archives: mal ve hizmet sınıfları

7

Ara
2013
no comments

2014 Yılı İtibariyle Uygulanacak Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik Tebliğ

Posted on: 7 Ara 2013
no comments

TPE’ye yapılan marka tescil başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin sınıflandırılması, ülkemizin de taraf olduğu Nis Anlaşması hükümlerine göre oluşturulan Nis Sınıflandırmasına uygun olarak yapılmaktadır. Nis Sınıflandırması, Nis Anlaşması’na taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanmakta ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yürürlüğe girmektedir. Bu uygulama doğrultusunda, Nis […]