Blog

2014 Yılı İtibariyle Uygulanacak Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik Tebliğ

Posted on: 7 Ara 2013
no comments

TPE’ye yapılan marka tescil başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin sınıflandırılması, ülkemizin de taraf olduğu Nis Anlaşması hükümlerine göre oluşturulan Nis Sınıflandırmasına uygun olarak yapılmaktadır.

Nis Sınıflandırması, Nis Anlaşması’na taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanmakta ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yürürlüğe girmektedir. Bu uygulama doğrultusunda, Nis Sınıflandırması kapsamına uygun olarak, 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” 04 Aralık 2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılacak marka tescil başvurularında yer verilecek olan mal ve hizmetlerin bu Tebliğ ve ekinde yer alan mal ve hizmet listesi esas alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Tags: , , ,