Arşiv

Arşiv | Mayıs, 2013

30

May
2013
no comments

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı TBMM’ye Sevk Edildi

Posted on: 30 May 2013
no comments

Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulmuş olan “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ye sevk edildi. Kanun Tasarısı, ülkemizdeki sınai mülkiyet mevzuatının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile getirilen yeniliklere uyumunu sağlayarak, uygulamada […]